ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Σιας της Επαρχίας Λευκωσίας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο : Σέργιος Μιχαήλ
Τηλέφωνο : 99352595
   
Ονοματεπώνυμο : Μαρία Κωστή
Τηλέφωνο : 99857736
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο : Γερόλεμος Παυλή
Τηλέφωνο : 99550231
   
Ονοματεπώνυμο : Ανδρέας Χρυσοστόμου
Τηλέφωνο : 99609766
   
Ονοματεπώνυμο : Κυριάκος Κυριάκου
Τηλέφωνο : 99460542
   
Ονοματεπώνυμο : Μιχάλης Παναγιώτου
Τηλέφωνο : 99651879
   
Ονοματεπώνυμο : Φίλιππος Φιλίππου
Τηλέφωνο : 99609483
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο : Χριστιάνα Χριστοδούλου (Γραμματέας)
Τηλέφωνο : 22465340
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο : Βασίλης Ιακώβου (Εργάτης)
Τηλέφωνο : 22465340
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
VIDEO
 
3D GALLERY
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ
 
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.